Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Англійська мова
The Аdverb. Прислівник

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні

Прислівник — це частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, якості чи вказує на різні обставини, за яких відбувається дія.
Більшість прислівників утворюється за допомогою суфікса -ly.
При цьому на письмі слід дотримуватись таких правил.
Літеразалишається перед -ly:
nice — nicely.
Виняток: true — truly, whole — wholly.
y змінюється на ily після приголосної: easy — easily,
le змінюється на ly: possible — possibly.
Після кінцевих -ic додається суфікс -ally: dramatic — dramatically.


Місце прислівника в реченні залежить від того, відноситься він до окремого члена речення, чи характерізує дію в цілому. Як правило, прислівники, що відносяться до окремих членів речення, стоять безпосередньо перед ними. Прислівники, що характеризують дію в цілому, можуть вживатись на початку речення (А), усередині (Б) та наприкінці (В).
абв
Then the car
Тоді машина
slowly drove
повільно поїхала
away.

геть.

НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua