Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Англійська мова
The Pronoun. Займенник

Quantitative Pronouns Many, much, few, little. Кількісні Займенники Many, much, few, little

Займенники many, few, much, little позначають кількість і мають значення багато та мало.
Many та few вживаються перед злічуваними іменниками, much і little — перед незлічуваними:
I have many friends. (У мене багато друзів.)
There were few mistakes in the test. (У контрольній роботі було мало помилок.)
There is much snow on the ground. (На землі багато снігу.)
There’s little sugar left. (Залишилося мало цукру.)
Якщо перед займенниками few та little вживається неозначений артикль а, йдеться про недостатню кількість. У цьому разі українською вони перекладаються як небагато, кілька (а few) та небагато, трохи (а little). Слід звернути увагу на те, що а few вживається перед злічуваними іменниками у множині:
Are there a few buildings there? (Чи є там кілька будинків?)
Vicky has made a little progress. (Віка трохи покращила свій результат.)
Для позначення великої кількості вживають такі словосполучення, як a lot of, lots of. Вони вживаються разом із злічуваними іменниками у множині та незлічуваними іменниками. У сучасній англійській мові a lot of, lots of зазвичай використовуються у розповідних реченнях, а many, much — у заперечних та питальних:
We have got a lot of friends. We have got a lot of work. (У нас багато друзів. У нас багато роботи.)
We haven’t got many friends. We haven’t got much work. (У нас небагато друзів. У нас небагато роботи.)
Have we got many friends? Have we got much work? (У нас багато друзів? У нас багато роботи?)

НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua