Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Економіка
Основні поняття ринкової економіки

Приклади розв’язування задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:
• витрати виробництва — всі витрати фірми на виробництво та реалізацію продукції;
• зовнішні (явні) витрати — платежі фірми постачальникам факторів виробництва і проміжних товарів;
• внутрішні (неявні) витрати — вартість ресурсів, що використовуються у виробництві й не купуються ззовні; доходи, якими жертвує підприємець, використовуючи ресурси для власного виробництва;
• бухгалтерський прибуток — різниця між виторгом від продажу продукції і зовнішніми (явними) витратами;
• економічний прибуток — різниця між виторгом і всіма (зовнішніми і внутрішніми) витратами;
• нормальний прибуток — винагорода підприємцю, ціна його присутності в даній діяльності;
• чистий прибуток — частина економічного прибутку, що залишилася після виплати податків і платежів.

Задача 1

Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 6000 грн на рік. Щорічна оренда приміщення складає 2500 грн. На сировину витрачається 10 000 грн. Коваленко інвестував в устаткування (гончарні кола, печі та ін.) власні заощадження в розмірі 20 000 грн, що могли б йому приносити 10 % річних за умови вкладення їх у банк. Конкурент пропонував Коваленкові 7500 грн на рік за місце гончаря в його фірмі. Свої підприємницькі здібності Коваленко оцінює в 3500 грн на рік. Загальний виторг від продажу гончарних виробів склав 60 000 грн.
Визначити: розмір бухгалтерського, економічного й чистого прибутку, якщо податки і платежі складають 30 %.
Розв’язання
Насамперед необхідно визначити зовнішні й внутрішні витрати.
До зовнішніх витрат належать: зарплата найманого робітника, оренда приміщення, плата за сировину, устаткування. Таким чином, зовнішні витрати дорівнюють
6000 + 2500 + 10 000 + 20 000 = 38 500 грн.
До внутрішніх витрат слід віднести можливі доходи Коваленка: відсоток — 2000 грн, зарплата — 7500 грн, а також вартість підприємницьких здібностей — 3500 грн. Отже, внутрішні витрати = 2000 + 7500 + 3500 = = 13 000 грн.
Бухгалтерський прибуток дорівнює
60 000 – 38 500 = 21 500 грн.
Економічний прибуток дорівнює
60 000 – (38 500 + 13 000) грн.
Податки і платежі складають 30 % від бухгалтерського прибутку, тобто
0,3 • 21 500 = 6450 грн.
Чистий прибуток = 8500 – 6450 = 2050 грн.
Для розв’язання задачі 2 необхідно знати:
• пропозиція — кількість товарів і послуг, які виробник готовий поставити на ринок по кожному рівню цін у даний період часу;
• величина пропозиції — кількість блага, яку виробник готовий поставити на ринок за визначеною (конкретною) ціною;
• збільшення податків зсуває криву пропозиції вліво, у бік зменшення, а виділення дотацій — управо, у бік збільшення.

Задача 2

Функція пропозиції задана рівнянням
QS = 3P – 50.
Запишіть рівняння пропозиції, якщо:
а) уряд вводить дотації в розмірі 5 грн на одиницю товару;
б) уряд вводить дотації в розмірі 15 % від ціни товару;
в) уряд збільшує податок на 2 грн з одиниці товару;
г) урядом уведений податок у розмірі 20 % від ціни товару.
Побудуйте відповідні графіки.
Розв’язання
а) Уведення дотацій означає збільшення пропозиції і зменшення ціни. Щоб одержати нове рівняння, необхідно виразити стару ціну через нову: P = P1 + 5.
Отже, QS = 3(P1 + 5) – 50 = 3P1 – 35. Графік S зсувається вправо, до S1.
б) Аналогічна ситуація, тільки P = P2 • 1,15;
QS = 3 • 1,15P2 – 50 = 3,45P2 – 50. Крива S зсувається вправо, до S2.
в) Уведення податку зменшує пропозицію і збільшує ціну. Графік S зсувається вліво, до S3.
У вихідне рівняння пропозиції підставляємо P = P3 – 2.
Одержуємо QS = 3(P3 – 2) – 50 = 3P3 – 56.
г) Ситуація схожа на попередню, але , тому графік зсувається вліво, до S4, а функція пропозиції матиме вигляд
.
Побудова графіків
Оскільки рівняння характеризує лінійну залежність Q від P, то лінія пропозиції буде прямою. Для побудови графіків узято значення QS в кожному випадку при P = 20 грн і P = 30 грн.
Вихідні умови:
для функції QS= 3P – 50
при P = 20 QS= 10;
при P = 30 QS= 40.

Рис. 20 Рис. 21
a) QS= 3P1 – 35 б) QS= 3,45 P2 – 50 при P = 20 QS= 25; при P = 20: QS= 19; при P = 30 QS= 55. при P = 30 QS= 53,5.

Рис. 22 Рис. 23
в) QS= 3 P3 – 56 г) QS= 2,5 P4 – 50
при P = 20 QS= 4; при P = 20 QS= 0;
при P = 30 QS= 34. при P = 30 QS= 25. 
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua