Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ

  Антропогенні чинники пов'язані з діяльністю людини. Лю­дина на відміну від тварин не пасивно пристосовується до навко­лишнього середовища, а змінює його відповідно до своїх потреб. Антропогенний чинник почав діяти під час переходу людства від збирання до землеробства і полювання, але його вплив на природу особливо зріс в останні десятиріччя у зв'язку з інтенсивним роз­витком промисловості та сільського господарства і може бути як позитивним, так і негативним. Позитивна дія людини виявляєть­ся у насадженні лісів, парків, садів, створенні та розведенні висо­копродуктивних нових сортів рослин і порід тварин, створенні й охороні заповідників, заказників тощо. Проте негативний вплив людей на природу залишається все ще достатньо інтенсивним: вирубуються лісові масиви, осушуються вікові болота, міліють річки, відбувається ерозія ґрунтів, забруднення води, ґрунту й повітря відходами, нафтопродуктами, синтетичними речовинами, радіоактивними ізотопами (аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 p.). Назріла необхідність невідкладної розробки й упрова­дження в практику глобальної концепції раціонального  природо­користування. Інакше людство виявиться перед необоротною еко­логічною катастрофою.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua