Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

  Клітина є основною одиницею біологічної активності. Вона здібна до самовідтворення в середовищі, що не містить інших  жи­вих систем. Це найменша за об'ємом структура, якій властива вся сукупність властивостей життя і яка може у відповідних умовах підтримувати ці властивості в самій собі, а також передавати їх у низках поколінь. У природі планети клітина відіграє роль елеме­нтарної структурно-функціональної і генетичної одиниці та скла­дає основу життєдіяльності та розвитку всіх живих форм. Кліти­на забезпечує обмін речовин, розмноження, спадковість, мінли­вість, подразнення, обумовлюючи тим самим властиві органічно­му світу якості єдності, безперервності, різноманітності.

  Займаючи по відношенню до світу живих істот положення елементарної одиниці, клітина відрізняється складною структу­рою. При цьому певні загальні риси виявляються у всіх без ви­ключення клітинах, характеризуючи тим самим найістотніші сторони клітинної організації.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua